Avís Legal Newsletter

Li informem que les dades que ens facilita no seran cedides en cap concepte sense autorització expressa. I seran tractats dins de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. (*LOPD) Seran inclosos en un fitxer informàtic anomenat clients. La funció de recaptar aquestes dades és poder, informar-los dels nostres serveis i productes de la nostra empresa. I en signar aquest formulari estan acceptant expressament la recepció dels mateixos, per qualsevol mitjà de comunicació. La conseqüència de no emplenar degudament aquest formulari seria que no tindria accés als nostres serveis ni promocions. El responsable d’aquest fitxer és Mª Carmen Núñez Navarro amb CIF12345678, amb domicili a l’efecte de notificacions en la CALLE TORRE FIGUERES, 30 de SANT BOI DE LLOBREGAT . (C.P.08830) Barcelona. Li informem que les seves dades no seran cedides a cap altra companyia. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari. Vostè té dret a l’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, de les seves dades de caràcter personal, mitjançant escrit, a l’adreça abans indicada o per correu electrònic a contactar@ambtu.cat. Totes les seves dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius: 1º- a petició seva. 2º- quan hagin deixat de ser necessaris per a les finalitats que van motivar la seva recollida.