ArtTerapia

Les teràpies per l’expressió artística van néixer i es van desenvolupar en USA, on es van denominar “Expressive Arts *Therapies”, donada l’àmplia aplicació de mètodes artístics en el marc terapèutic i pedagògic.
El *Arteterapia *Transdisciplinaria o “*intermodal” es diferencia d’altres línies *arteterapéuticas per la seva transitar entre diferents disciplines artístiques. Integrant: arts plàstiques, música, literatura, dansa, teatre. I aspectes de les ciències humanes i socials com: psicologia, educació per l’art, filosofia, sociologia, antropologia… per abordar la salut i el desenvolupament humà a través de l’expressió creativa i estètica. Acompanyant en la resolució de conflictes. De forma Individual, parelles, grups.
Hi ha diferents camins per accedir a una persona i cada modalitat artística actua de diferent manera pel que fa a la relació interpersonal i també en referència a la percepció, l’expressió i el coneixement que resulten d’aquesta relació.
L’ArtTerapia transdisciplinaria és una poderosa eina per al benestar físic, psicològic i espiritual de la societat en general. El treball pot realitzar-se en un marc institucional, organitzacions, empreses o bé en la pràctica privada.
L’expressió creativa i estètica permet indagar sobre nosaltres mateixos, desbloquejar emocions, descobrir capacitats ocultes i solucionar conflictes. A través del joc, la ment es relaxa i deixa espai perquè es manifestin parts de nosaltres habitualment silenciades. El treball és vivencial, és a dir, la qual cosa succeeix en la pròpia sessió és la llavor que pot portar a la reflexió, ampliar els punts de vista, enriquint amb això nostra vida. Treballant sempre amb la part sana i des del “aquí i ara”.

L’ ArtTerapia és una actitud orientada ha fer de la pròpia vida una obra d’art.

OBJECTIUS

• Desenvolupar la creativitat, induint a la cerca de les pròpies solucions.
• Fomentar l’expressió i comunicació oferint nous recursos.
• Descobrir, reconèixer i desenvolupar les pròpies habilitats augmentant l’autoestima.
• Optimitzar la relació amb el quotidià.
• Desenvolupar consciència del propi cos, emocions i pensaments.
• Reforçar el pensament positiu.
• Augmentar la capacitat d’escolta *grupal, el descobriment de l’altre.
• Adquirir consciència de la riquesa que ofereix el treball en grup.
• Fomentar la cohesió de grup.
• Oferir formes alternatives a les activitats quotidianes.

ARTTERAPIA

METODOLOGIA

La dinàmica del taller aquesta orientada a l’obtenció d’objectius concrets. Creant un espai de confiança que faciliti l’expressió i comunicació entre els participants, potenciant al respecte i la singularitat.
En la primera sessió es pacta un “enquadrament” amb l’objectiu de crear un ambient de confiança i respecte que permeti als participants sentir-se còmodes, un espai on puguin expressar-se amb llibertat. Acords com: “Parlar sempre des de mi ( jo sento, jo he experimentat, etc…). Actuar sense judici, ni cap a l’altre ni cap a un mateix. Incitar a l’escolta activa. No mòbils, ni interrupcions durant la sessió. Actuar des del respecte als companys, al terapeuta, amb els horaris, a l’espai, els materials, etc.